Výhody výkupu Vášho jazdeného vozidla u nás:

 • Transparentné ohodnotenie vozidla s dokumentáciou o nacenení
 • Rýchly a zrozumiteľný proces výkupu (do 60 minút)
 • Všetky formality vybavíme za Vás (prepis, odhlásenie, EK, STK)
 • Možnosť predbežného on-line nacenenia cez náš formulár
 • Vykupujeme kategórie vozidiel M1, N1 (do 3,5 t)

Pre dohodnutie obhliadky Vášho vozidla nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár alebo nám zavolajte.

Doklady potrebné k výkupu Vášho vozidla:

 • osvedčenie o evidencii vozidla: časť I + časť II, malý a veľký technický preukaz
 • technická a emisná kontrola (kartičky + protokoly)
 • povinné zmluvné poistenie (stačí tzv. „bielu kartu”, prípadne zmluvu)
 • v prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebný doklad o riadnom ukončení leasingu, splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti (notárom overené)
 • servisná knižka, faktúry zo servisu a opráv alebo iné daňové doklady (napr. fiškálne bloky, atď.)

Súkromná osoba (nepodnikateľ):

 • dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
 • splnomocnenie na prepis vozidla

Fyzická osoba (živnostník):

 • dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
 • živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla aj všetky dodatky)
 • splnomocnenie na prepis vozidla

Právnická osoba (spol. s r.o., družstvá a pod.):

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená kópia)
 • dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán, prípadne konateľ)
 • splnomocnenie na prepis vozidla (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné splnomocnenie od obidvoch subjektov)

Formulár výkupu vozidla

Pre dohodnutie obhliadky Vášho vozidla alebo jeho nacenenia, nás prosím kontaktujte cez náš formulár alebo nám zavolajte. Vyplnenie formulára vám zaberie menej ako 5 minút. Našu odpoveď vám zašleme najneskôr do 12 hodín od obdržania vašej žiadosti.