Základné informácie:

Preverenie vozidla je predovšetkým zamerané na odhaľovanie neodborných a neoprávnených zásahov do identifikačných znakov vozidla, kontrolu počtu najazdených kilometrov, neinvazívnu kontrolu predošlých poškodení (havárie, opravy jednotlivých dielov, poistné udalosti), dokladovú kontrolu na blokácie, exekúcie, či pátranie po vozidle. Výstupom našej kontroly je odborný certifikát, ktorým deklarujeme všetky nami zistené informácie o vozidle a taktiež 100% záruku na nami poskytnuté služby.

V rámci preverenia:

Preveríme počet najazdených kilometrov
Podľa oficiálnych štatistík až 40% jazdených vozidiel predaných na Slovensku nesie známky manipulácie s odometrom. V rámci preverenia ojazdeného vozidla ponúkame exaktnú kontrolu počtu najazdených kilometrov, a to dôkladným preverovaním vozidla cez certifikované externé databázy, oficiálnych dílerov v rámci EÚ, diagnostikou vozidla. Naše výsledky hovoria za všetko, odhalili sme viac ako 1,3 milióna stočených kilometrov.
Zistíme, či bolo vozidlo havarované alebo vážnejšie opravované
Z našich osobných skúseností Vám vieme zaručiť, že reálne nikdy búraných alebo opravovaných vozidiel na Slovenskom trhu je minimum. Pri kontrole a posudzovaní, či bolo vozidlo havarované, porovnávame viacero identifikátorov vozidla. Meraním laku karosérie pomocou mikrometra taktiež zistíme, ktorý diel karosérie bol opravovaný. Zistíme, či na vozidle prebehla škodová udalosť alebo oprava v autorizovanom servise v SR, prípadne EÚ.
Odhalíme technické vady
Pri neinvazívnej kontrole vozidla sa zameriavame na kontrolu všetkých dôležitých častí vozidla: motor, motorový priestor, hnacie ústrojenstvo, karoséria, interiér, funkčnosť elektrických systémov a výbavy vozidla, jazdné vlastnosti, radenie, brzdový systém. Po ukončení preverenia vozidla dostanete originálny dokument o stave vozidla, v ktorom nájdete všetky dôležité informácie o technickom stave vozidla, jeho nedostatkoch a vadách.
Odhalíme právne vady
Neoddeliteľnou súčasťou pri preverovaní vozidla je aj jeho právne preverenie. Preveríme, či vozidlo nie je evidované v pátraní na území SR alebo iného členského štátu EÚ, či na vozidle nie je uvedená exekúcia, súdny rozkaz alebo iná právna ťarcha. Identifikovali sme už viac ako 14 právnych vád, ktoré neumožňovali predávajúcim s vozidlom ďalej nakladať a naši klienti boli ochránení od ďalších nepríjemností spojených s predmetnými vozidlami.
Vykonáme diagnostiku vozidla
Diagnostickým prístrojom skontrolujeme elektronické systémy vozidla a taktiež všetky dostupné informácie z pohonnej jednotky vozidla. Vyhľadáme chybové kódy, prípadne odhalíme manipuláciu s počítadlom prejazdenej vzdialenosti. Výpis chybových kódov vozidla a ďalšie dôležité informácie sú taktiež zaznamenané v originálnom dokumente o stave vozidla, ktorý klient obdrží po vykonaní preverenia vozidla.

Cenník služieb

Dokladové preverenie SK

 • preverenie a rozbor VIN čísla karosérie
 • dokladové preverenie vozidla SK: pátranie, exekúcie, blokácie
 • notársky centrálny register
 • preverenie najazdených kilometrov
 • zistenie reálneho dátumu výroby vozidla
 • detailný výpis výbavy vozidla

Dokladové preverenie SK + zahraničie

 • preverenie a rozbor VIN čísla karosérie
 • dokladové preverenie vozidla SK: pátranie, exekúcie, blokácie
 • notársky centrálny register
 • preverenie najazdených kilometrov
 • detailný výpis výbavy vozidla
 • preverenie riadneho odhlásenia vozidla z registrácie v štáte, z ktorého bolo vozidlo dovezené
 • preveríme, či vozidlo nebolo v danom štáte vyradené z evidencie z dôvodu totálnej škody
 • preveríme, či vozidlo nieje evidované v danom štáte ako odcudzené
 • preverenie v systéme európskeho pátrania
 • zistenie reálneho dátumu výroby vozidla

Dokladové preverenie SK,
fyzická obhliadka vozidla

 • preverenie a rozbor VIN čísla karosérie
 • dokladové preverenie vozidla SK : pátranie, exekúcie, blokácie
 • notársky centrálny register
 • preverenie najazdených kilometrov
 • zistenie reálneho dátumu výroby vozidla
 • detailný výpis výbavy vozidla
 • detailná fyzická obhliadka vozidla
 • kontrola výrobných štítkov, hlavných identifikátorov a ich vyhodnotenie
 • skúšobná jazda
 • analýza hrúbky laku
 • kontrola podvozku
 • preveríme, či bolo vozidlo havarované/opravované, identifikujeme mieru poškodenia
 • diagnostika riadiacich jednotiek vozidla a dostupných systémov
 • kompletná fotodokumentácia

Dokladové preverenie SK + zahraničie,
fyzická obhliadka vozidla

 • preverenie a rozbor VIN čísla karosérie
 • dokladové preverenie vozidla SK : pátranie, exekúcie, blokácie
 • notársky centrálny register
 • preverenie najazdených kilometrov
 • zistenie reálneho dátumu výroby vozidla
 • detailný výpis výbavy vozidla
 • preverenie riadneho odhlásenia vozidla z registrácie v štáte, z ktorého bolo vozidlo dovezené
 • preveríme, či vozidlo nebolo v danom štáte vyradené z evidencie z dôvodu totálnej škody
 • preveríme, či vozidlo nieje evidované v danom štáte ako odcudzené
 • preverenie v systéme európskeho pátrania
 • detailná fyzická obhliadka vozidla
 • kontrola výrobných štítkov, hlavných identifikátorov a ich vyhodnotenie
 • skúšobná jazda
 • analýza hrúbky laku
 • kontrola podvozku
 • preveríme, či bolo vozidlo havarované/opravované, identifikujeme mieru poškodenia
 • diagnostika riadiacich jednotiek vozidla a dostupných systémov
 • kompletná fotodokumentácia

Objednávka na preverenie vozidla

Preverenie vozidla je možné si objednať online vyplnením uvedeného dotazníka. Po obdržaní objednávky vás budeme do 12 hodín kontaktovať. Uvedené služby je možné si objednať aj telefonicky na tel.č. 0904 748 784, v prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.