Preverenie vozidiel

Stočené kilometre, havária, technické alebo právne vady?

Naše výsledky hovoria za všetko.
Odhalili sme už viac ako milión stočených kilometrov a viacero závažných právnych vád.

 

Objednať preverenie

 

Prečo si nechať vozidlo pred jeho kúpou odborne preveriť?

Preveríme počet najazdených kilometrov

Podľa oficiálnych štatistík až 40% jazdených vozidiel predaných na Slovensku nesie známky manipulácie s odometrom.

V rámci preverenia ojazdeného vozidla ponúkame exaktnú kontrolu počtu najazdených kilometrov, a to dôkladným preverovaním vozidla cez certifikované externé databázy, oficiálnych dílerov v rámci EÚ, diagnostikou vozidla.

Naše výsledky hovoria za všetko, odhalili sme viac ako 1,3 milióna stočených kilometrov.

 

Odhalíme právne vady

Neoddeliteľnou súčasťou pri preverovaní vozidla je aj jeho právne preverenie. Preveríme, či vozidlo nie je evidované v pátraní na území SR alebo iného členského štátu EÚ, či na vozidle nie je uvedená exekúcia, súdny rozkaz alebo iná právna ťarcha.

Identifikovali sme už viac ako 14 právnych vád, ktoré neumožňovali predávajúcim s vozidlom ďalej nakladať a naši klienti boli ochránení od ďalších nepríjemností spojených s predmetnými vozidlami.

 

Zistíme, či bolo vozidlo havarované alebo vážnejšie opravované

Z našich osobných skúseností Vám vieme zaručiť, že reálne nikdy búraných alebo opravovaných vozidiel na Slovenskom trhu je minimum.

Pri kontrole a posudzovaní, či bolo vozidlo havarované, porovnávame viacero identifikátorov vozidla. Meraním laku karosérie pomocou mikrometra taktiež zistíme, ktorý diel karosérie bol opravovaný.

Zistíme, či na vozidle prebehla škodová udalosť alebo oprava v autorizovanom servise v SR, prípadne EÚ.

 

Odhalíme technické vady

Pri neinvazívnej kontrole vozidla sa zameriavame na kontrolu všetkých dôležitých častí vozidla: motor, motorový priestor, hnacie ústrojenstvo, karoséria, interiér, funkčnosť elektrických systémov a výbavy vozidla, jazdné vlastnosti, radenie, brzdový systém.

Po ukončení preverenia vozidla dostanete originálny dokument o stave vozidla, v ktorom nájdete všetky dôležité informácie o technickom stave vozidla, jeho nedostatkoch a vadách.

 

Vykonáme diagnostiku vozidla

Diagnostickým prístrojom skontrolujeme elektronické systémy vozidla a taktiež všetky dostupné informácie z pohonnej jednotky vozidla. Vyhľadáme chybové kódy, prípadne odhalíme manipuláciu s počítadlom prejazdenej vzdialenosti.

Výpis chybových kódov vozidla a ďalšie dôležité informácie sú taktiež zaznamenané v originálnom dokumente o stave vozidla, ktorý klient obdrží po vykonaní preverenia vozidla.

 

Cenník preverenia

Preverenie

Jazdenka - BASIC

120€ s DPH

 • Vstupná konzultácia
 • Kontrola technického stavu vozidla
 • Skúšobná jazda s technikom
 • Diagnostika vozidla
 • Kontrola vozidla v servise
 • Rozbor VIN čísla karosérie
 • Zistenie reálneho roku výroby vozidla
 • Overenie najazdených kilometrov
 • Preverenie poistných udalostí
 • Určenie miery poškodenia po nehode / oprave
 • Preverenie právnych vád
 • Dohľadanie a overenie servisnej histórie
 • Dojednanie zľavy z predajnej ceny
 • Poskytnutie a vypracovanie zmluvy
 • Zvýhodnené financovanie a poistenie
 • Certifikát o preverení vozidla
 • Doplnkové služby k prevereniu:
  Nájdenie vozidla ( max. 3 vozidlá) ... 50€ s DPH

V cene preverenia je výjazd technika
do vzdialenosti 30 km.

Objednať preverenie

Preverenie

Jazdenka - PLUS

180€ s DPH

 • Vstupná konzultácia
 • Kontrola technického stavu vozidla
 • Skúšobná jazda s technikom
 • Diagnostika vozidla
 • Kontrola vozidla v servise
 • Rozbor VIN čísla karosérie
 • Zistenie reálneho roku výroby vozidla
 • Overenie najazdených kilometrov
 • Preverenie poistných udalostí
 • Určenie miery poškodenia po nehode / oprave
 • Preverenie právnych vád
 • Dohľadanie a overenie servisnej histórie
 • Dojednanie zľavy z predajnej ceny
 • Poskytnutie a vypracovanie zmluvy
 • Zvýhodnené financovanie a poistenie
 • Certifikát o preverení vozidla
 • Doplnkové služby k prevereniu:
  Nájdenie vozidla ( max. 3 vozidlá) ... 50€ s DPH

V cene preverenia je výjazd technika
do vzdialenosti 50 km.

Objednať preverenie

Preverenie

Jazdenka - PREMIUM

220€ s DPH

 • Vstupná konzultácia
 • Kontrola technického stavu vozidla
 • Skúšobná jazda s technikom
 • Diagnostika vozidla
 • Kontrola vozidla v servise
 • Rozbor VIN čísla karosérie
 • Zistenie reálneho roku výroby vozidla
 • Overenie najazdených kilometrov
 • Preverenie poistných udalostí
 • Určenie miery poškodenia po nehode / oprave
 • Preverenie právnych vád
 • Dohľadanie a overenie servisnej histórie
 • Dojednanie zľavy z predajnej ceny
 • Poskytnutie a vypracovanie zmluvy
 • Zvýhodnené financovanie a poistenie
 • Certifikát o preverení vozidla
 • Doplnkové služby k prevereniu:
  Nájdenie vozidla ( max. 3 vozidlá) ... 50€ s DPH

V cene preverenia je výjazd technika
do vzdialenosti 70 km.

Objednať preverenie

Kontakt pre Vás

 

Matej Kolářik

preverenie jazdených vozidiel

 

 

Mobil: +421 904 748 784

Email: kolarik@kvalitnajazdenka.sk

Objednávka na preverenie vozidla

Záväzne si u Vás objednávam:
120 € s DPH
180 € s DPH
220 € s DPH

Údaje o vozidle

Moje údaje